Zakaj na servis k Carglass®-u?

Zakaj na servis k Carglass®-u?
Nagradne igre

Leteči kamenčki izpod koles avtomobilov so najpogostejši vzrok poškodb na vetrobranskih steklih. Ko se to zgodi, pa je najenostavneje rezervirati termin pri Carglass-u.

To storite z le enim klicem na 082 804 804 ali preko spleta na carglass.si. S popravilom steklu trdnost povrnemo v le 30 minutah, ko je vendarle potrebna menjava vetrobranskega stekla, pa je servis zaključen v uri in pol. Dobavljamo vsa stekla za vsa vozila – s certifikati proizvajalcev originalnih nadomestnih delov (OEM). Zaupanje v naše serviserje in tehnologijo nam omogoča, da vam za opravljeno delo nudimo neomejeno garancijo, pri tem pa ohranite tudi tovarniško garancijo vašega vozila. Pri nas opravimo cenitev škode za zavarovalnico, ob menjavi poskrbimo tudi za nadomestno vinjeto. Servis opravimo po najvišjih standardih kakovosti in varnosti koncerna Belron® ter z najnovejšim znanjem in tehnologijo, ki jo razvijamo v razvojnem centru Belron Technical. Uporabljamo jo v 38-ih državah skupine Belron po svetu, kjer v povprečju vsake tri sekunde nekomu zamenjamo ali popravimo steklo na avtomobilu. Priročna možnost je servis z mobilno enoto. Po želji lahko menjavo ali popravilo opravimo namreč tudi pri vas doma ali na primer v službi.

carglass2

Kalibracija asistenčnih sistemov postaja ključen del servisa

Kamere in senzorji, ki jih omenjeni sistemi (poznamo jih pod kratico ADAS) uporabljajo, se namreč največkrat nahajajo prav v vetrobranskem steklu. Ob menjavi stekla je potrebna demontaža kamere in po ponovni namestitvi lahko pride do manjših odstopanj, ki pa so na cesti, ko je potrebno zaviranje v sili ali pa preprečevanje zapustitve voznega pasu, precej bolj očitna. Zato je nujna ponovna kalibracija, s katero se prepričamo, da asistenčni sistemi ponovno pravilno delujejo.

 

V podjetju Carglass Slovenija smo bili prvi, ki smo vložili v opremo in usposabljanje za to. Pričeli smo konec leta 2015 in v prvem polnem letu je bilo kalibracijo potrebno opraviti le pri odstotku vozil, ki smo jim zamenjali vetrobransko steklo. Leta 2018 je delež na primer znašal 3,4 odstotke. V letu 2020 pa smo kalibracijo opravili že pri slabih 20 odstotkih vozil, največkrat na vozilih znamk Volkswagen, BMW in Audi. Že po naših podatkih torej vidimo, da se pojavnost avtomobilov z naprednimi varnostnimi in asistenčnimi sistemi v prometu precej zvišuje. Za letošnje leto pričakujemo, da bo kalibracijo pri menjavi vetrobranskega stekla pri nas potrebovalo blizu 25 odstotkov vozil.

carglass3

V tednu od 10. do 14. 5. 2021 vas vabimo k sodelovanju v nagradni igri Štajerske budilke, ki jo pripravlja Radio Ptuj v sodelovanju s partnerjem, podjetjem Carglass - poslovalnica Ptuj.

Spremljajte Facebook Radia Ptuj in Štajersko budilko in se vsak dan potegujete za brisalce Bosch Aero Twin vključno z montažo. Nagrado podarja Carglass, Poslovalnica Carglass Ptuj na Rajšpovi ulici 22.

Promocijsko sporočilo.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 

Datum začetka veljavnosti pravil: 10.5.2021 - 14.5.2021

Pokrovitelj nagradne igre: Carglass

Nagrada: Brisalci za avtomobil

Prevzem nagrade: Carglass Ptuj

Trajanje nagradne igre: 10.5.2021 - 14.5.2021

Izbor nagrajenca: Vsak dan v Štajerski budilki

Način izvajanja nagradne igre: FB profil radia Ptuj, Štajerska budilka

 

1. Člen

(Splošne določbe)

 

 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre

 2. Organizator nagradne igre je Radio Tednik Ptuj d.o.o. Osojnikova cesta 3 , 2250 Ptuj

 3. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja

 4. Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 5. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.

 

2. Člen

(Pogoji sodelovanja)

 

 1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec nagradne igre mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 2. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 3. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

3. Člen

(Sodelovanje v nagradni igri)

 

 1. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe naštete v tretjem členu.

 3. Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila nagradne igre, izločiti iz sodelovanja v nagradni igri.

 4. Davčne obveznosti so strošek pokrovitelja nagradne igre.

 

 

 

4. Člen

(Nagrade)

 

 1. Nagrajenca nagradne igre bo naključno izžrebal računalniški program, nagrajenec bo objavljen v radijski oddaji ali na spletni strani Radia Ptuj ali na Facebook strani Radia Ptuj.

 2. Žreb bo opravljen naključno, pritožbe niso možne.

 3. Podelili bomo eno ali več nagrad, odvisno od tipa nagradne igre.

 4. Nagrade so navedene na začetku dokumenta.

 5. Nagrada ni nadomestljiva ali zamenljiva.

 6. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.

 7. Vsak posameznik lahko v določeni nagradni igri sodeluje le enkrat, vendar lahko posameznik hkrati sodeluje v več različnih nagradnih igrah.

 8. V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 9. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 10. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

 

5. Člen

(Pristojnosti komisije nagradne igre)

 

 1. Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili nagradne igre.

b. Če komisija določenega sodelujočega sumi neupoštevanja pravil nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se na poziv ne odzove, ga ima komisija pravico diskvalificirati.

 

 

6. Člen

(Izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

 

 1. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

   

 

7. Člen

(Varstvo osebnih podatkov)

 

 1. S prijavo sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

 2. S prijavo sodelujoči soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.

 3. S prijavo sodelujoči soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja.

 4. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GFPR).

 5. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezani z nagradno igro.

 6. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno, da se doseže namen zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se podatki takoj izbrišejo.

 

 

8. Člen

(Reklamacije)

 

 1. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje na elektronski naslov: nabiralnik@radio-tednik.si

 

 

9. Člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

 

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 3. Ta pravilnik bo objavljen na spletni strani Radia Ptuj in bo v pogled vsem osebam.

 

Z VAMI V ŽIVO

Tanja Seme

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300