Začenja se veliki spodnjepodravski Jackpot!

Začenja se veliki spodnjepodravski Jackpot!
Nagradne igre

Ujemite največji Jackpot, ki ga poklanjajo gostinci iz Spodnjega Podravja.

S 1.junijem v programu radia Ptuj pričenjamo borbo za veliki spodnjepodravski Jackpot. Prislužite si bone v vrednosti 700 evrov, ki jih boste lahko izkoristili v 70 gostilnah v Spodnjem Podravju (v vsaki deset evrov). Spremljajte program radia Ptuj in FB profil radia Ptuj ter osvojite bogato nagrado.

 

V akciji sodelujejo:

Kavarna Malina  - Ptuj

Bar Ranca - Ptuj

Bar Štajerc- Videm pri Ptuju

GUMA caffe lounge - Gorišnica

Bar Žabica - Juršinci

Bar pri žagi - Ptuj

Kava bar Lana - Kidričevo

Coffe Malinca - Ormož

Bar Divino - Ptuj

Inplan Ptuj - Ptuj

Kava bar Leska - Zgornji Leskovec

Kavarna Sky Cafe - Kidričevo

Gams club - Slovenska Bistrica

Bar ribnik - Ormož

Gostišče & motel Siva Čaplja - Trnovska vas

Okrepčevalnica Jura - Ptuj

Art Caffe - Hajdina

Kovačija BAR - Gorišnica

Mark Caffe - Dornava

Bar Gabrovec -  Ptuj

Gostilna Pri Andreju - Ptuj

Gostilna Rozika - Ptuj

Bar pri cerkvi - Polenšak

Okrepčevalnica "pri Žigi" - Cirkulane

Feluka Nova -  Ptuj

Bar Marko Polo 2 - Markovci

Gostilna Muršič - Ptuj

El restaurante de Poncho - Ptuj

Gostilna Beno - Starše

Bar Tajkun - Ptuj

Okrepčevalnica pri Darinki - Juršinci

Moon lounge and coffee bar -  Ptuj

Bar Jack caffe - Dornava

Restavracija Gastro - Ptuj

Bistro Luk - Ptuj

Kava Bar Sima - Ptuj

Gostilna pri Pošti - Ptuj

Bar Sandra - Ptuj

Bar Kavalo - Hajdina

G-Spot - Ormož

Gostilna pri Žihri - Gorišnica

La Siesta – kavarna,hrana in klub - Ptuj

Kavarna Bodi - Ptuj

Bo kava bar -  Ptuj

Kavoteka - Ptuj

Restavracija Villa Monde - Ptuj

Gostilna Yugo- Ptuj

Andiamo -  Ptuj

Gostišče Pri treh lipah - Videm pri Ptuju

Bar Ring - Ptuj

Pizzeria Rožmarin - Markovci

Bar Lovec - Ptuj

Gostišče pri Tonetu - Ptuj

Gostilna pri Ovinku -  Ptuj

Bubi bar - Cerkvenjak

Gostišče „pri Antonu“ - Cerkvenjak

Tarok Bar - Ptuj

Gostilna in Picerija Moschkon - Hajdina

Kava bar Ketiš - Ptuj

Gostilna Rajh - Hajdina

Gostilna Marta - Podgorci

Okrepčevalnica Pri stolpu - Juršinci

Divino momento - Ptuj

Bar Oskrba - Ptuj

Krona bar - Ptuj

Bar Hentek - Videm pri Ptuju

Gostilna Svenšek - Lovrenc na Dravskem polju

Lili bar - Ptuj

Okrepčevalnica Raj - Ptuj

Divino Felnar - Hajdina

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI:

PODRAVSKI JACKPOT - Gostilna je moj dom

Datum začetka veljavnosti pravil:1.6.2021

Pokrovitelj nagradne igre: Gostinci iz Spodnjega Podravja

Nagrada: boni v vrednosti 700 evrov veljavni za 70 gostiln ( v vsaki gostilni 10 eurov)

Prevzem nagrade: na sedežu Radia Ptuj

Trajanje nagradne igre:1.6.2021 – 30.6.2021

Izbor nagrajenca: v Štajerski budilki ( podrobno navedeno v 4. členu)

Način izvajanja nagradne igre: FB profil radia Ptuj, Štajerska budilka1. Člen

(Splošne določbe) 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre

 2. Organizator nagradne igre je Radio Tednik Ptuj d.o.o. Osojnikova cesta 3 , 2250 Ptuj

 3. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja

 4. Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 5. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.2. Člen

(Pogoji sodelovanja) 1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec nagradne igre mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 2. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 3. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

3. Člen

(Sodelovanje v nagradni igri) 1. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe naštete v tretjem členu.

 3. Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila nagradne igre, izločiti iz sodelovanja v nagradni igri.

 4. Davčne obveznosti so strošek pokrovitelja nagradne igre.4. Člen

(Nagrade)

 1. Nagradna igra bo potekala v štirih krogih po vnaprej določenem terminskem planu:

- od 1.6. do 9.6. bo potekala obveščanje o nagradni igri.

- 1. krog nagradne igre: od 9.6. do11.6. 2021 in od 14.6. do 18.6.2021 bo med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri na Facebook strani Radia Ptuj vsak dan v Štajerski budilki izžreban en tekmovalec, ki se bo uvrstil v naslednji krog nagradne igre. Tekmovalca bo naključno izžrebal računalniški program, pritožbe niso možne. V naslednji krog se uvrsti osem tekmovalcev.

- 2. krog nagradne igre: od 21.6. do 24.6.2021 bodo v živo po Radiu Ptuj potekali telefonski kvizi, kjer se bosta med seboj pomerila vsak dan dva naključno izbrana tekmovalca iz prejšnjega kroga. Postavljeno bo eno vprašanje, kdor bo prvi odgovoril pravilno se bo uvrstil v naslednji krog. Če oba odgovorita napačno ali istočasno in pravilno, se postavi naslednje vprašanje in tako naprej dokler ni znan zmagovalec kviza. V naslednji krog se uvrstijo štirje tekmovalci.

- 3. krog nagradne igre – Polfinale: polfinale bo potekalo 28.6. in 29.6.2021. v živo v programu Radiu Ptuj v obliki telefonskega kviza, kjer se bosta med seboj pomerila vsak dan dva naključno izbrana tekmovalca iz prejšnjega kroga. Postavljeno bo eno vprašanje in kdor bo prvi odgovoril pravilno, se bo uvrstil v naslednji krog. V naslednji krog se uvrstita dva tekmovalca.

- 4. krog nagradne igre – Finale: Finale bo potekalo 30.6.2021 v studiu Radia Ptuj, prenos bo potekal v živo na Radiu Ptuj in po Facebooku Radia Ptuj. Tekmovalca se bosta pomerila v različnih izzivih, zmagovalca pa bo po vnaprej določenih kriterijih izbrala strokovna komisija.

 1. Podelili bomo eno nagrado.

 2. Nagrada je navedena na začetku dokumenta.

 3. Nagrada ni nadomestljiva ali zamenljiva. Nagrado je v posameznem lokalu treba izkoristiti enkrat v celoti, do konca leta 2021.

 4. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.

 5. Vsak posameznik lahko v določeni nagradni igri sodeluje le enkrat, vendar lahko posameznik hkrati sodeluje v več različnih nagradnih igrah.

 6. V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 7. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 8. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.5. Člen

(Pristojnosti komisije nagradne igre)

 1. Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili nagradne igre.

b. Če komisija določenega sodelujočega sumi neupoštevanja pravil nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se na poziv ne odzove, ga ima komisija pravico diskvalificirati.6. Člen

(Izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca) 1. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.7. Člen

(Varstvo osebnih podatkov) 1. S prijavo sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

 2. S prijavo sodelujoči soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.

 3. S prijavo sodelujoči soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja.

 4. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GFPR).

 5. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezani z nagradno igro.

 6. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno, da se doseže namen zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se podatki takoj izbrišejo.8. Člen

(Reklamacije) 1. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje na elektronski naslov: nabiralnik@radio-tednik.si

9. Člen

(Dodatne informacije o nagradni igri) 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 3. Ta pravilnik bo objavljen na spletni strani Radia Ptuj in bo v pogled vsem osebam.

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Tanja Seme

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300