Ptujski obrtniki in podjetniki razvili prapor in podelili plakete

Ptujski obrtniki in podjetniki razvili prapor in podelili plakete
Podjetniški izzivi

Na nedeljskem srečanju v Večnamenski dvorani v Spuhlji.Območna OOZ Ptuj, ki je lani obeležila 50-letnico, je v Spuhlji pripravila prvo večje srečanje članov po dveh pandemičnih letih z razvitjem novega praporja in podelitvijo plaket jubilantom za 20, 25, 30, 35, 40 in 45 let. V Podjetniških izzivih.


Novi prapor, ki simbolizira pripadnost stanovski organizaciji in medsebojno povezovanje, so podprli številni člani OOZ Ptuj:

BOTRSTVO:

 • JP.MONTAGE d.o.o., Ptuj

 • PLASTIKA MEDVED d.o.o., Dragonja vas

 • MILAN MAJER s.p., Avtoličarstvo in avtokleparstvo,  Bukovci

 • MLIN KOROŠEC d.o.o., Zabovci

 • KOVINARSTVO ANDREJ ČUŠ s.p., Gorišnica

 • TOYOTA AH FURMAN d.o.o., Ptuj

 • TRANSPORT SLAVKO ŠEGA s.p., Stanošina

 • MESTNA OBČINA PTUJ

TRAK:

- BM ASFALT  d.o.o., Ptuj                                                                  - TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o., Zgornje Jablane

- AVTOPREVOZNIŠTVO SREČKO FRANGEŽ s.p., Zg. Jablane       - GREGA-JK d.o.o.,  Proizvodnja, storitve, trgovina, Ptuj

- VULKANIZERSTVO KMETEC, Kmetec Fredi s.p., Ptuj                                 - KRODO-KRÖPFL ADOLF s.p., Renta car, prevozništvo, Žetale

- VODOVOD-OGREVANJE, Bezjak Boštjan s.p., Dornava            - KLIMA PTUJ d.o.o., Ptuj

- ČEBELARSTVO  - Mirja Šibila s.p., Tržec                                      - TRANSPORT SLAVKO ŠEGA s.p., Podlehnik

- ESTRIHI POPOVIĆ, Pero Popovič s.p., Gajevci                            - SAVNE CAFUTA PTUJ d.o.o., Ptuj

- AVTOLIČARSTVO ŽITNIK, David Žitnik s.p., Starošince             - STANISLAV PERNAT s.p., Strojno zemeljska dela, Stanošina

- MESARSTVO TURNŠEK, Franc Turnšek, Zg.Hajdina                   - SVIT - ZOLAR d.o.o.,  Servis vozil, tehnike, Stogovci

- MAJHEN SEBASTIEN s.p., Zg.Hajdina                                            - LENART FRANČEK s.p., Stavbno kleparstvo, Jiršovci

- HORVAT ROBERT s.p., Gradbeništvo, Juršinci                           - MODNO KROJAŠTVO ANDREJ ŠMIGOC d.o.o., Spuhlja

- VLADIMIR JANŽEKOVIČ s.p., Elektroinstalaterstvo, Stojnci     - MIZARSTVO VUK Fredi s.p.,  MAJŠPERK

- RIBARNICA DELFIN JOŽEF MAHORIČ s.p., Ptuj                           - OPTIKA KUHAR d.o.o., Ptuj

- HRNČIČ SLAVKO s.p.,  BIROKODA, Ptuj                                       - FRANC VRABL s.p., Graviranje kovin, Mezgovci ob Pesnici

- TOLIČ d.o.o., Gradbeništvo, Medribnik                                       - MILOŠIČ JOŽEF, Majski vrh

- KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o., Stražgonjca                               - VALENKO SLAVKO, Ptuj

- AVTOPREVOZNIŠTVO DARKO CARTL s.p., Zg. Hajdina              - RAKUŠA BRANKO s.p., Avtokleparstvo, Kukava

- SONJA PREVOZNIŠTVO d.o.o., Zgornja Hajdina                         - ČEH MARJAN s.p.,  Avtoservis, avtokleparstvo, Pacinje

- MAJER DANILO s.p., Avtoličarstvo, Bukovci                               - IVAN SLAČEK s.p., Gradbeništvo, Dragovič

- MARJAN VAJDA s.p., Montaže, Muretinci                                  - PODJETJE DOMINKO d.o.o., Ptuj

ŽEBLJIČEK:

- MEDIČARSTVO  MATIJA PUŽ s.p., Ptuj                                        - VENČESLAV GALUN, Ptuj

- JANEZ ZAGORŠEK s.p., Avtomehanika, Sp. Velovlek                 - VIDA BRODNJAK,  PRESTA, Ptuj

- TRANSPORT SLAVKO ŠEGA s.p., Stanošina                                 - DANIEL FRIC s.p., Soboslikarstvo, Gomilci

- ČEH MILAN, Dornava                                                                      - ANTON NOVOSELEC,  Stojnci

- IVAN KOLARIČ s.p., Vulkanizerstvo, Bukovci                              - BEZJAK IVAN, Vitomarci

- FRANC MLAKAR, Njiverce                                                              - AMALIJA MLAKAR,Njiverce

- MAKS KAISERSBERGER, Gerečja vas                                            - GASTRO PTUJ d.o.o., Ptuj

- MARJAN SKOK s.p., Dobrina                                                          - STANKO ČUŠ, Žamenci

- JOŽEF KOKOT, Moškanjci                                                               - GOSTILNA KUREŠ d.o.o., Šikole

- MARIJA PREVOLŠEK, Tržec                                                            - BRIGITA PUŠNIK s.p., Frizerstvo, Ptuj

- HRNČIČ SLAVKO s.p.,  BIROKODA, Ptuj                                       - TKS PERNAT DAMJAN s.p., Tehniško kovinske storitve,

- ŠABEDER SREČKO s.p., Avtoprevozništvo, Krčevina pri              Stanošina

   Vurbergu

- GOSTIŠČE PRI TONETU, Svenšek Bojan s.p., Ptuj

 

Srečanje članov in upokojenih obrtnikov v Spuhlji je bila priložnost za podelitev jubilejnih nagrad. Kdo so prejemniki za leti 2020 in 2021?

Za 20 let v 2020:

 1. ČEH MAJDICA s.p. - PEKA PECIVA,              GOMILA 16, DESTRNIK

 2. GALINEC ZVONKO s.p. – KERAMIČARSTVO, STOJNCI 145, MARKOVCI PRI PTUJU

 3. GORIČAN SREČKO s.p. – TRANSPORT, POBREŽJE 84, VIDEM PRI PTUJU

 4. GRADBENIŠTVO VIDOVIČ, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, d.o.o., REPIŠČE 51, ZGORNJI LESKOVEC

 5. HAMERŠAK FRANC s.p. - STROJNI IZKOPI HAMERŠAK, MURETINCI 61, GORIŠNICA

 6. HORVAT JANEZ s.p. - KROVSTVO-KLEPARSTVO, GABRNIK 32A, JURŠINCI

 7. HORVAT MILAN s.p. – ZIDARSTVO, TRNOVSKI VRH 3, TRNOVSKA VAS

 8. KOLARIČ JURČEK s.p. - STORITVE UREJANJA OKOLJA IN ČIŠČENJE STAVB, NA POSTAJO 7, PTUJ

 9. PERNAT DEJAN s.p. - KOVINSKO TEHNIŠKE STORITVE, PREVOZNIŠTVO, STANOŠINA 8A, PODLEHNIK

 10. PLOHL ANDREJ s.p. - PLOHLES,SERVIS IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME, ZABOVCI 89, MARKOVCI PRI PTUJU

 11. ŽMAUC MATJAŽ s.p. - MIZARSKE STORITVE HRČEK, LANCOVA VAS 54, VIDEM PRI PTUJU

Za 20 let v 2021:

 1. ARNUŠ DANILO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, PODVINCI 43A, PTUJ

 2. BRUMEN IVAN s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO "KOKOL" -ŠIVILJSTVO "ŠILT", OREŠJE 208, PTUJ

 3. FURMAN DAMIJAN s.p. - BAR REMY, SLOVENJA VAS 50A, HAJDINA

 4. GP PROJECT ING PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING d.o.o., VOŠNJAKOVA ULICA 6, PTUJ

 5. GRUŠOVNIK JERNEJ s.p. – AVTOPREVOZNIK, GEREČJA VAS 58, PTUJ

 6. ISM VUZEM, INŽENIRING, STORITVE, MONTAŽA d.o.o., GORIČAK 4, ZAVRČ

 7. PIŠKUR TOMAŽ s.p. - FRIZERSKI STUDIO AVATAR, OSOJNIKOVA CESTA 9, PTUJ

 8. ZEROX, MONTAŽA, SVETOVANJE, TRGOVINA d.o.o., SVRŽNJAKOVA ULICA 13, PTUJ

Za 25 let v 2020:

 1. ANTOLIČ MARKO s.p. - KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA IN POSREDNIŠTVO,POTRČEVA CESTA 11, PTUJ                     

 2. AVTO BRANKO PODJETJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV IN TRGOVINE d.o.o., PLETERJE 14, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

 3. BEC ROMAN s.p. - PRIDELOVANJE IN DODELOVANJE SADIK ZA VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO, ZAGORCI 70, JURŠINCI

 4. BEZJAK STANKO s.p. - "GRADBENE STORITVE", GAJEVCI 26, GORIŠNICA                      

 5. BUNDERLA POLONCA s.p. – KROJAŠTVO, JEZOVA ULICA 2, PTUJ                 

 6. DIMNIKARSTVO- ZAVRŠNIK Z DRUŽBENIKI d.n.o., ANŽELOVA ULICA 24, PTUJ               

 7. ENERGOVOD  KRUŠIČ, DRUŽBA ZA STORITVE, d.o.o., ZGORNJA PRISTAVA 34A, PTUJSKA GORA                     

 8. GOJKOŠEK MARJAN s.p. – AVTOELEKTRIKA, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 32A, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU                        

 9. GRADBENA DELA KELENC, GRADBENIŠTVO d.o.o., ZAMUŠANI 79A, GORIŠNICA                           

 10. HAZENMALI MARTIN s.p. – KOVINOSTRUGARSTVO, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 44, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

 11. HLIŠ DANILO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, STANOŠINA 29A, PODLEHNIK                      

 12. HORVAT JANEZ s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, SPUHLJA 98, PTUJ                   

 13. IVANČIČ JANEZ s.p. - VENTY VZDRŽEVANJE ČRPALK IN VENTILOV, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 121D, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

 14. KOKOL SILVO s.p. - OKREPČEVALNICA "PRI MICI", JANEŽOVCI 12B, DESTRNIK               

 15. LAJH ROBERT s.p. - ELEKTRO LAJH, BOROVCI 47A, MARKOVCI PRI PTUJU                    

 16. LOZINŠEK IVAN s.p. - MIZARSTVO LIVOLES, GORCA 11B, PODLEHNIK                          

 17. MISLOVIČ DARJA  s.p., FORMIN 21C, GORIŠNICA                       

 18. MP PTUJ PODJETJE ZA INŽENIRING, MONTAŽO IN PROIZVODNJO STROJNIH NAPRAV d.o.o., DORNAVSKA CESTA 7B, PTUJ                             

 19. MURKO JANEZ s.p. – GRADBENIŠTVO, VINTAROVCI 3, DESTRNIK                

 20. NERAT JOŽICA s.p. - KNJIGOVODSKE STORITVE IN OBDELAVA KOVIN, PODVINCI 22C, PTUJ                           

 21. OSTROŠKO VENČESLAV s.p. - AVTOPREVOZ  IN  STROJNA  MEHANIZACIJA, LANCOVA VAS 89G, VIDEM PRI PTUJU                          

 22. PAJNKIHER KARL s.p. - PREVOZNIŠTVO PAJNKIHER, BOLEČKA VAS 5C, PTUJSKA GORA                  

 23. PILINGER SILVO s.p. - PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, SPUHLJA 101D, PTUJ                       

 24. RAJH IVO s.p. - TRGOVINA Z NOVIM IN RABLJENIM BLAGOM, DRAŽENCI 96, HAJDINA                  

 25. STRELEC PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o., STOJNCI 122, MARKOVCI PRI PTUJU                          

 26. ŠALAMUN SREČKO s.p. - HIŠNA OPRAVILA, SPLOŠNA GRADBENA DELA, NOVA VAS PRI PTUJU 96A, PTUJ                      

 27. ŠTRAFELA MARTIN s.p. - ZEMELJSKA DELA Z GRADBENO MEHANIZACIJO, DRAŽENCI 78B, HAJDINA               

 28. TENZOR PODJETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA, STORITVE IN TRGOVINO d.o.o., MARIBORSKA CESTA 13,  PTUJ                          

 29. VAJDA MARJAN s.p. - SERVIS OGREVALNIH NAPRAV, MURETINCI 47A, GORIŠNICA                      

 30. VALENTIN LIJANA - EUROPA PARTNER d.o.o., VOLKMERJEVA CESTA 51, PTUJ               

 31. VIDOVIČ FRANC s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN BAR, ZAGREBŠKA CESTA 122, PTUJ                       

 32. VRBANČIČ DANIEL s.p. – KAMNOSEŠTVO, MOŠKANJCI 114B, GORIŠNICA                     

 33. ŽUMER SLAVKO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, PLETERJE 70A, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU                                                                      

Za 25 let v 2021

 1. CIGULA JANEZ s.p. – SLIKOPLESKARSTVO, DORNAVA 106A, DORNAVA                        

 2. ČUŠ ROŽMARIN KATARINA s.p. - FRIZERSTVO KATARINA, MARKOVCI 28, MARKOVCI PRI PTUJU                   

 3. ERJAVEC IZTOK s.p. - SLIKOPLESKARSTVO IN  FASADERSTVO, FORMIN 52, GORIŠNICA                  

 4. GAISER OTMAR s.p. - POSREDOVANJE ZAČASNE DELOVNE SILE PATI, TRSTENJAKOVA ULICA 5, PTUJ                             

 5. GLAŽAR ROMAN s.p. - PREHRANA ŽIVALI, HAJDOŠE 36, HAJDINA                

 6. GVOZDENOVIĆ PETAR s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO GVOZDEN, SPODNJA HAJDINA 77, HAJDINA                      

 7. INTIHAR SLAVKO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, GEREČJA VAS 9A, HAJDINA                   

 8. K.B. KOKOT, PLIN, OGREVANJE, VODOVOD, PREZRAČEVANJE IN KLIMA, d.o.o., MOŠKANJCI 45A, GORIŠNICA                 

 9. KRAMBERGER VILJEM s.p. - "SPING" GRADBENI NADZOR, PLESKARSTVO, SOBOSLIKARSTVO, CESTA 8. AVGUSTA 17D, PTUJ

 10. MAJER MILAN s.p., AVTOLIČARSTVO IN AVTOKLEPARSTVO, BUKOVCI 115, MARKOVCI PRI PTUJU                 

 11. MAJERIČ ANTON s.p. - AVTO SERVIS, ŽABJAK 67, PTUJ               

 12. MEDVED DAMJAN s.p. - MIZARSTVO,ČEBELARSTVO IN  MEDIČARSTVO, DRAGONJA VAS 40A, CIRKOVCE                       

 13. MESARIČ ZDRAVKO s.p. - PREVOZI IN KLJUČAVNIČARSTVO NA TERENU, BREG 20, MAJŠPERK                       

 14. PIHLER KLAVDIJA s.p. - ŽENSKO IN MOŠKO FRIZERSTVO KLAVDIJA, JURŠINCI 3A, JURŠINCI                            

 15. PIHLER PETER s.p. - ELEKTROMEHANIKA IN ELEKTROINŠTALATERSTVO, PODVINCI 23A, PTUJ                       

 16. RE-MONT STROJNIŠTVO, ELEKTRIKA, MONTAŽA d.o.o., POTRČEVA CESTA 65, PTUJ                     

 17. SAGADIN ALJOŠA s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, MEDVEDCE 18A, MAJŠPERK  

 18. STRELEC BRANKO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, S 12B, PTUJ        

 19. SVIT - ZOLAR, SERVIS VOZIL, TEHNIKE, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, d.o.o., STOGOVCI 5, PTUJSKA GORA                 

 20. TILLI JOŽE s.p. - IZVAJANJE KLJUČAVNIČARSKIH STORITEV, MOŠKANJCI 85A, GORIŠNICA               

 21. TROP SMILJAN s.p. - KLIMA PTUJ,PREZRAČEVANJE,KLIMA,IZOLACIJE, OSOJNIKOVA CESTA 9, PTUJ

Za 30 let v 2020:

 1. ČEH MARJAN s.p. - AVTOSERVIS-AVTOKLEPARSTVO, PACINJE 6, DORNAVA

 2. DOBERŠEK FRANC s.p. – MIZARSTVO, LEŠJE 9, MAJŠPERK

 3. ELEKTRONIKA BORAK proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., PUHOVA ULICA 27, PTUJ

 4. HIFA , KLJUČAVNIČARSTVO IN VARILSTVO, d.o.o., PREGLOVA ULICA 3, NJIVERCE, KIDRIČEVO

 5. HRNČIČ SLAVKO s.p. - BIRO KODA PTUJ, KLEPOVA ULICA 52, PTUJ

 6. JUPIČ SILVO s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, MESTNI VRH 6A, PTUJ

 7. SLAČEK IVAN s.p. – GRADBENIŠTVO, DRAGOVIČ 10, JURŠINCI

 8. SVEČA PODJETJE ZA PROIZVODNO IN TRGOVSKO DEJAVNOST d.o.o., POBREŽJE 6A, VIDEM PRI PTUJU

 9. VEN PROIZVODNJA, TRGOVINA, POSREDNIŠRVO IN STORITVE d.o.o., RAJŠPOVA ULICA 16, PTUJ

 10. VULKO GUMARSKA TEHNOLOGIJA, PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., OBRTNIŠKA ULICA 3, PTUJ                           

Za 30 let v 2021:

 1. "SONJA" PREVOZNIŠTVO, PREVOZI IN STORITVE, d.o.o., ZGORNJA HAJDINA 67, HAJDINA

 2. BIGEC FRANC s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, SODNICE 8, PTUJ

 3. CIGLAR BRANKO s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, DORNAVA 117A, DORNAVA

 4. CIGULA IRENA s.p. - CVETLIČARNA NARCISA, DORNAVA 37B, DORNAVA

 5. FENOS ALEKSANDER s.p. - FRIZERSTVO - HAIRCLUB FENOS, MESTNI TRG 4, PTUJ

 6. GEMON PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o., SPUHLJA 88B, PTUJ

 7. GRADBENO PODJETJE JAZBEC GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA d.o.o., ŽETALE 14A, ŽETALE

 8. JAKOLIČ BRANKO s.p. - STEKLARSTVO "MOBIS", ULICA LACKOVE ČETE 23, PTUJ

 9. KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o. - OBDELAVA IN MONTAŽA NARAVNIH KAMNOV, STRAŽGONJCA 27, PRAGERSKO

 10. KEKEC ANTON s.p. - SERVIS IN MEHANIZACIJA, NOVA VAS PRI MARKOVCIH 42A, MARKOVCI PRI PTUJU

 11. KOČEVAR FERDO, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o., MOŠKANJCI 95G, GORIŠNICA

 12. KO-TRANS PREVOZNO IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., MURETINCI 46B, GORIŠNICA

 13. KRIŽAJ ZVONKO s.p. - UREJANJE KRAJINE IN VRTNARSTVO, RIBIŠKA POT 20, PTUJ

 14. M.C.K. MONTAŽNO,TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE d.o.o., NOVA VAS PRI MARKOVCIH 103, MARKOVCI PRI PTUJU             

 15. MAJHEN SEBASTIEN s.p. - MONTAŽA, SERVIS TOPLOTNE TEHNIKE, ZGORNJA HAJDINA 12B, HAJDINA

 16. MILOŠIČ ANTON s.p. - MONTING - MONT.  IN SERVIS  STROJNE OPREME, OB ŽELEZNICI 9, PTUJ

 17. MLIN KOROŠEC MLIN, TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o., ZABOVCI 42, MARKOVCI PRI PTUJU

 18. PETEK MILENKA s.p. - MOŠKO IN ŽENSKO FRIZERSTVO MILENKA, ZECHNERJEVA ULICA 3, PTUJ

 19. PLOHL MARIJA s.p. - FRIZERSKI SALON MIMICA, POLENŠAK 6A, POLENŠAK

 20. PRALIK STORITVE PRANJA, LIKANJA IN ŠIVANJA d.o.o., TOVARNIŠKA CESTA 10, KIDRIČEVO

 21. PREVOZI PRELOG, mednarodni transport in storitve, d.o.o., MEZGOVCI OB PESNICI 9A, DORNAVA

 22. RIŽNAR VALERIJA s.p. - GOSPODARSKO TEHNIČNO SVETOVANJE IN VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OREŠJE 107, PTUJ

 23. SKOK MARJAN s.p. - RESTAVRACIJA GASTRO, DOBRINA 13, ŽETALE

 24. ŠALAMUN ZLATKO s.p. - OKREPČEVALNICA ATILA, CESTA V NJIVERCE 1A, NJIVERCE, KIDRIČEVO

 25. ŠPEDICIJA GOJA, ŠPEDITERSKO IN TRANSPORTNO PODJETJE d.o.o., RAJŠPOVA ULICA 22, PTUJ

 26. TP INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o., VEGOVA ULICA 2H, PTUJ

 27. VESELIČ BRANKO s.p. - RTV SERVIS TRGOVINA  VZDRŽEVANJE, DORNAVA 116D, DORNAVA

 28. ŽLAHTIČ PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN TRGOVINA d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 54, PTUJ.

Za 35 let v 2020:

 1. VAJDA DRAGICA s.p. - FRIZERSTVO "DRAGICA", DRAVSKA ULICA 19, PTUJ

 2. VRABL SREČKO s.p. - SOBOSLIKARSTVO IN PLESKARSTVO, POBREŽJE 164, VIDEM PRI PTUJU

Za 35 let v 2021:

 1. DONAJ GREGOR s.p. - VODOVODNI INSTALATER, GAJEVCI 24A, GORIŠNICA

 2. GORIČAN BRANKO s.p. - SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA, PLACAR 11B, DESTRNIK

 3. HORVAT HERMINA  s.p. - CVETLIČARNA  ROŽMARIN, SVEČARSTVO IN HOLTIKULTURA, MIKLOŠIČEVA ULICA 10, PTUJ

 4. KRAJNC JANEZ s.p. – AVTOPREVOZNIŠTVO, ZGORNJI LESKOVEC 8A, ZGORNJI LESKOVEC

 5. MIŠKO BRIGITA s.p. - CVETLIČARNA ROŽA, SLOVENSKI TRG 6, PTUJ

Za 40 let v 2021:

 1. KLINC PRIMOŽ s.p. – TAPETNIŠTVO, SPUHLJA 25, PTUJ

 2. KOROŠEC IVAN s.p. – OLJARNA, ZAMUŠANI 37A, GORIŠNICA

 3. PERNAT STANISLAV s.p. – SKP, STANOŠINA 8A, PODLEHNIK

 4. TOPLAK FRANC s.p. - SPC - SERVISNO PRODAJNI CENTER MOTORNIH VOZIL, DEŽNO PRI PODLEHNIKU 1D, PODLEHNIK

Za 45 let v 2020:

 1. ŠEGA SLAVKO s.p. - TRANSPORT IN TURIZEM, STANOŠINA 7, PODLEHNIK

in za 45 let v 2021:

 1. DOMINKO CENTER POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER VOZIL d.o.o., OB STUDENČNICI 4, PTUJ

 2. ŠALAMUN FRANC s.p. – CEVOSS, TOVARNIŠKA CESTA 22, KIDRIČEVO.

Na naslovni fotografiji: Dobitniki jubilejnih plaket za 45 let (od leve): Anton Dominko, Slavko Šega in Franc Šalamun.

V spodnji fotogaleriji: Prireditve OOZ Ptuj se je ob gostih udeležilo preko 300 članov, v kulturnem programu pa je nastopil Pihalni orkester Ptuj.ZADNJI DODANI PRISPEVKI

„V podjetništvu je pomembna tudi lokalna...
Sreda, 22 Marec 2023 09:00
Podjetje Aktal podjetniško zgodbo po Kidričevem na...

Preberite več...

Odpirajo se hitrejše poti zaposlovanja t...
Sreda, 15 Marec 2023 12:32
Največ delavcev primanjkuje v delovno intenzivnih ...

Preberite več...

Mladi v Podravju razmišljajo podjetno
Sreda, 08 Marec 2023 09:10
Osnovnošolci in srednješolci na Ptuju znova inovat...

Preberite več...

Podravje želi „obdržati“ kader in postat...
Sreda, 01 Marec 2023 10:13
Med prioritetami podravske razvojne regije ostaja ...

Preberite več...

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Ptuj

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300